02_ Projectes

Tarragona Turisme

Projecte

TARRAGONA

TURISME

Essència Mediterrània
Marca ciutat
Imatge coorporativa
Campanyes de comunicació
Pàgina web / Marxandatge
Senyalització / Retail

Client

Patronat Tarragona Turisme
Ajuntament de Tarragona

Objectius

Projectes similars

Espai Simbòlic

Carrer Sagrat Cor, 5 (local)

08440 Cardedeu. Barcelona

© Simbòlic Comunicació sl

Contacte

Tel. 938 610 381

Tarragona Turisme

Projecte

TARRAGONA

TURISME

Essència Mediterrània
Marca Ciutat
Imatge coorporativa
Campanyes de comunicació
Pàgina web / Marxandatge
Senyalització / Retail

Client

Patronat Tarragona Turisme
Ajuntament de Tarragona

Objectius

Projectes similars

Espai Simbòlic

Carrer Sagrat Cor, 5 (local)

08440 Cardedeu. Barcelona

© Simbòlic Comunicació sl

Projecte

Tarragona turisme
Essència Mediterrània
Marca ciutat / Imatge coorporativa
Campanyes de comunicació
Pàgina web / Marxandatge
Senyalització / Retail

Client

Patronat Tarragona Turisme
Ajuntament de Tarragona

Projectes similars

Amposta

Delta de l'Ebre

Montblanc

Som Llegenda

Contacte

Tel. 938 610 381

Espai Simbòlic

Carrer Sagrat Cor, 5 (local)

08440 Cardedeu. Barcelona

© Simbòlic Comunicació sl